Potatoes South Africa
Consumer Website
Contact Us

CHIPS November/December 2018’n Ondersoek na die etiologie en patogenisiteit van Verticillium verwelk van aartappels in die Sandveld 2018
English version: An investigation into the aetiology and pathogenicity of Verticillium wilt of potatoes in the Sandveld
English version: A pack store management evaluation index comparison between five potato production regions 
’n Pakstoor bestuursevaluasie- indeks vergelyking tussen vyf aartappelproduksiestreke 2018
5 Languages of Love 2018
Analysis of fresh potatoes, seed potatoes and frozen potatoes - exports to the world 2018
Bayer promosie 2018
Besproeiingskedulering in die Sandveld 2018
English version: Irrigation scheduling in the Sandveld Nov_Dec 2018
CONVERSATION Nov_Dec 2018
Dagboek Nov_Dec 2018
Delegation meets-up with PSA enterprise development farmers 2018
Effektiewe toediening van gewasbeskermingsprodukte Druppelgrootte 
English version: Effective application of crop protection products Droplet size
Gesprek Nov_Des 2018
Hoe vergelyk die verbruikers-prys van aartappels met ander produkte 2018
English version: How does the consumer price of potatoes compare with other products
International news Nov_Dec 2018
KwaZulu-Natal cultivar trial  under irrigation at Cedara in 2017-2018
Pakstoor en bemarkings-effektiwiteitsprojek Nov_Des 2018
English version: Pack store and marketing effectivity project Limpopo results
Plaaslike nuus Nov_Des 2018
PLIGSTAAT Nov_Des 2018
Prokon News Nov_Des 2018
REEKS Effek van stikstofbestuur op knolinisiasie Nov_Des 2018
English version: SERIES Effect of nitrogen management on tuber initiation Nov_Dec 2018
Sandveld kultivarproef onder besproeiing op Aurora in 2017-2018
Sandveld se jong boere Nov_Des 2018
Skyfie sê Nov_Des 2018
Uit die Argiewe Nov_Des 2018
Weenen aartappelprodusente gereed vir bemarkingseisoen Nov_Des 2018
Tools Follow us Links Newsletter
Bookmark this page