Potatoes South Africa
Consumer Website
Contact Us

CHIPS September/October 2018

For individual articles scroll down below this front cover

Complete magazine CHIPS September Oktober 2018
Aartappelboer van die Jaar, dit sit jou op die map
Conversation Sep_Oct 2018
Die tamatieblaarmyner, Tuta absoluta, is gevestig in die Sandveld 2018
English version: The tomato leaf miner, Tuta absoluta, is settled in the Sandveld
Do different types of injury and packaging material Sep_Oct 2018
Ek wil my diensvoorwaardes aanpas – hoe maak ek Sep_Oct 2018
From the Archives Sep_Oct 2018
Gesprek Sep_Oct 2018
Imagine a world without potatoes Sep_Oct 2018
In die landboubedryf streef produsente deurlopend daarna om opbrengste per hektaar te optimeer Sep_Oct 2018
International news Sep_Oct 2018
Mpumalanga kultivarproef onder besproeiing op Middelburg in 2017/2018
English version: Mpumalanga cultivar trial under irrigation at Middelburg in 2017 - 2018
North Eastern Cape Regional meeting Sep_Oct 2018
Opbrengsgaping by aartappelproduksie in Suid-Afrika Die faktore wat ’n rol speel Sep_Oct 2018
English version: Yield gap in potato production in South Africa The factors that play a role
Opsporing van latente besmetting deur die Ralstonia-spesies kompleks Sep_Oct 2018
English version: Detecting latent infection by the Ralstonia-species complex Sep_Oct 2018
Optimalisering van water- en energieverbruik vir aartappelproduksie in die Wes-Vrystaat Sep_Oct 2018
Pakstoor- en bemarkingseffektiwiteits-projek Wes-Vrystaat, Noord-Kaap en KwaZulu-Natal moerkwekers – 2018-opnames
Plaaslike nuus Sep_Oct 2018
Plantluisaktiwiteite Sep_Oct 2018
English version: Aphid activities in the Sandveld 2015 - 2016
PMA Fresh Connections Southern Africa Conference and Trade Show Sep_Oct 2018
Potatoes make the heart beat fonder Sep_Oct 2018
Prokon News September Oktober Sep_Oct 2018 
Reeks Effek van stikstofbestuur op knolinisiasie Sep_Oct 2018
English version: SERIES Effect of nitrogen management on tuber initiation Sep_Oct 2018
Sandveld Gholfdag gaan oor veel meer as net gholf! Sep_Oct 2018
Skyfie en dagboek Sep_Oct 2018
Suidwes-Vrystaat kultivarproef onder besproeiing op Petrusburg in 2017-2018
English version: South Western Free State cultivar trial under irrigation at Petrusburg in 2017-2018
Top 10 foods to improve heart health Sep_Oct 2018
Transport in the potato industry Sep_Oct 2018
Vervoerkoste van ’n 10 kg sakkie aartappels met my eie vragmotor Sep_Oct 2018
English version: Transport cost of a 10 kg bag of potatoes with my own truck Sep_Oct 2018
Tools Follow us Links Newsletter
Bookmark this page