Potatoes South Africa
Consumer Website
Contact Us

Opslagbestuur - Volunteer management

Gebruik van onkruiddodermengsels vir die beheer van opslagaartappels 2015
Series: Volunteer Potato Control VI. Use of Post Emergence Herbicides 2015
Reeks: Opslagaartappels 1, Gebruik van vooropkoms-onkruiddoders vir die beheer van opslagaartappels 2015
 Possibilities for chemical control of volunteer potatoes 2015
Hoekom is opslagbeheer so belangrik 2014
Why are volunteer potatoes so difficult to control? 2014
Alternatiewe beheer van opslagaartappels 2014

Tools Follow us Links Newsletter
Bookmark this page