Potatoes South Africa
Consumer Website
Contact Us

Skip Navigation LinksHome  »  Research  »  CHIPS Articles  »  Moere - Seed potatoes  

Moere - Seed potatoes

Saailinge of moere 2017
English version: Seedlings or seed potatoes 2017
Beskikbaarheid van Elisa en PKR tegnologie in die aartappelbedryf 2016
Sny van moere 2016
Fusarium dry rot of potato in South Africa I Fungicide treatment of seed spieces 2016

Higiëne tydens koelopberging van moere 2015
Planttelersregte 2014 

Reeks oor sertifisering deel 2: Landinspeksies op registreerde moeraanplantings 2013
Variteitsegtheid net so belangrik soos siektestatus 2013
Reeks oor sertifisering deel 4: Die knolinspeksie van aartappelmoere 2013
Ouderdom van aartappelmoere 2013
Grootte en plantpopulasie van moere 2013
Lewering van kwaliteit moere 2012
Moere meer waardevol as goud 2012
Hoekom gesertifiseerde moere koop 2012
Lewering van kwaliteit moere 2012
My moere vrot - wat nou 2012
Reeks oor sertifisering deel 1: Registrasie van aanplanting 2012
Siektestatus van moere 2012
Renewal of open commercial cvs in genebank 2011
Moerkwaliteit 2010
Hantering van moerklagtes 2007
Plantgereedmoere 2005
Kwaliteitsriglyne vir moere 2004
Ongesertifiseerde moere 2002

Tools Follow us Links Newsletter
Bookmark this page