Potatoes South Africa
Consumer Website
Contact Us

Skip Navigation LinksHome  »  Research  »  CHIPS Articles  »  Verbouing - Production  

Verbouing - Production

Algemeen - general
Opbrengsgaping by aartappelproduksie in Suid-Afrika Die faktore wat ’n rol speel Sep_Oct 2018
Besproeiing onder droogtetoestande 2017
Specific gravity and the weight pf potatoes 2017
Deklaag met kaf hou voordele in 2016
English version: Chaff cover holds advantages 2016
Efficiency regarding potato production 2010
Oorweeg al die faktore vir wins 2004

Bemesting - Plant nutrition
SERIES Effect of nitrogen management on tuber initiation growth and yield  CHIPS Jan Feb 2019
Afrikaanse weergawe -REEKS: Effek van stikstofbestuur op knolinisiasie VII: Opsomming van die belangrikste bevindinge
REEKS Effek van stikstofbestuur op knolinisiasie Nov_Des 2018
Reeks Effek van stikstofbestuur op knolinisiasie Sep_Oct 2018
English version: SERIES Effect of nitrogen management on tuber initiation Sep_Oct 2018
Reeks Effek van stikstofbestuur op knolinisiasie Jul_Aug 2018
English version: Series Effect of nitrogen managment on tuber initiation Jul_Aug 2018
Reeks Effek van stikstofbestuur op knolinisiasie Mei Junie 2018
English version: Series Nitrogen management effect on tuber initiation May_June 2018
Effek van stikstofbestuur op knolle II Het stikstof ’n April 2017
Nitrogen management effects on tuber initiation 2018 (1)
Afrikaanse weergawe - Reeks: Effek van stikstofbestuur op knolinisiasie
I. Belangrikheid van knolinisiasie en die faktore wat knolinisiasie beïnvloed

Calcium and soft rot 2013
Why is Potassium Nitrate such a fantastic fertilizer 2012
Internal brown spot and Ca 2012
Bemesting op aartappels 2001
Calcium fertilization and potatoes 2007
Laer stikstofpeile lewer hoër opbrengste 2007
Producton cost and fertilizer 2004
Nitrifisering in grond van die WesKaap 2001
Kunsmistoediening deur die besproeiingstelsel 2001
Waarde van petioolsapanalise 2000

Besproeiing - irrigation
Potato production on sandy soils- are farmers over-irrigating March_April 2019
Besproeiingskedulering in die Sandveld 2018
English version: Irrigation scheduling in the Sandveld Nov_Dec 2018
Reeks Besproeiing van aartappels VI. Grondwaterpotensiaal gebaseerde skeduleringshulpmiddels 2016
Reeks Besproeiing van aartappels V Skeduleringshulpmiddels_Grondwaterinhoud metings 2016
Reeks Besproeiing van aartappels IV. Skeduleringshulpmiddels - Atmosferiese metodes 2016

Reeks: Besproeiing van aartappels 1. Hoe groot is aartappels se watervoetspoor? 2015
Reeks: Besproeiing van aartappels II. Faktore wat waterbestuur beïnvloed 2015
Reeks: Besproeiing van aartappels III. Waterbehoeftes in verskillende groeistadiums 2015
Tegniese Nuus Reek Besproeiing van aartappels 2015

Waterbestuur vir volhoubare aartappelproduksie 2013
Druppers die toekoms in besproeiing 2001
Ryspasiëring by drupbesproeiing 1999

Grondbewerking - Soil tillage
The relationship between conservation tillage April 2017
Technical news - Understanding ridging 2017
Ken jou grond 2012
Soil preparation 2004
Gebruik 'n tandemskeerploeg vir hoër opbrengs 1999
Oos-Vrystaat grondbewerkingsproef, onder droëlandtoestande

Oes - Harvest
Voorkom kneusing 2004

Omgewingsvriendelike produksie - Environmentally friendly production
Organic production of potatoes 2003

Opberging - Storage
Opberging van aartappels 2007

Plantestand - Plant population
Plantestandproef Mpumalana 2012
Tools Follow us Links Newsletter
Bookmark this page