Potatoes South Africa
Consumer Website
Contact Us

Skip Navigation LinksHome  »  Research  »  Factsheets  

Factsheets

The Host Plant and Virus Vector Table / Die Gasheer en Virusvektor Tabel

Feiteblad Na-oes  22 Aug 2017
Fact sheet  Post Harvestloss 22 Aug 2017
Beskrywing van 16 aartappelplae in Suid-Afrika Junie 2017
Descriptions of 16 potato pests in South Africa June 2017
Opslag van aartappels / Volunteer potatoes 2017
Aartappelblaarmyner
Aartappelmot
Bacterial wilt
Bakteriese verwelk
Bruinskurf
Common Scab
Potato leafminer
Potato tuber moth
Sagtevrot swartstam
Softrot black stem
Silver scurf
Silwerskurf swartspikkel
Fisiologiese Knolafwykings 2 Aug 2016
Physiological Tuber Disorders 2 Aug 2016
Interne Kwaliteit 2 Aug 20916
Internal Quality 2 Aug 2016
Poeierskurf 2 Aug 2016
Powdery scab 2 Aug 2016
Virussiektes en Plantluise 2 Aug 2016
Virus diseases and aphids 2 Aug 2016
Na-oesverrotting van aartappels / Post-harvest decay of potatoes 2015
Tools Follow us Links Newsletter
Bookmark this page