Die onbeperkte potensiaal van afval-aartappels

Dr Carmen Muller van die Universiteit van Pretoria besoek die Plaas TV-ateljee. Sy brei uit…

Dr Carmen Muller van die Universiteit van Pretoria besoek die Plaas TV-ateljee. Sy brei uit oor ‘n uitvoerbaarheidstudie van ‘n nuwe waardeketting vir laergraad-aartappels in die landbouverwerkingsbedryf.

6th October 2023

You may also be interested in….